Fotogalerie

MUDr. Jana Dostálová |

Praktická lékařka pro děti a dorost

Ordinační hodiny

Zastupující lékaři

Dětská pohotovost

Kontakt

O nás

Telefon: +420 266 006 316

Povinné a nepovinné očkování v ČR

Očkovací kalendář

Nepovinné očkování

AKTUÁLNÍ  ZMĚNY  V OČKOVACÍM  KALENDÁŘI

1. dávka hexavakcíny

od 13. týdne

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna a virová hepatitida B

2. dávka hexavakcíny nejméně 1 měsíc

po 1. dávce

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna a virová hepatitida B

3. dávka hexavakcíny nejméně 1 měsíc
po 2. dávce

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna a virová hepatitida B

4. dávka hexavakcíny nejméně 6 měsíců po 3. dávce,
ale nejpozději před 18. měsícem života

Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna a virová hepatitida B

15. měsíc

Spalničky, příušnice, zarděnky (1. dávka)

21. až 25. měsíc

Spalničky, příušnice, zarděnky (přeočkování v min. odstupu 6 až 10 měsíců, horní věková hranice není omezena)

2. rok

Tuberkulóza (přeočkování pouze tuberkulin negativních dětí bez jizvy po očkování)

5. až 6. rok

Záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování)

10. až 11. rok

Obrna, Záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování)

11. až 12. rok

Tuberkulóza (přeočkování pouze tuberkulin negativních dětí)

12. až 13. rok

Virová hepatitida typu B (pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních měsících života) – 3 dávky v rozestupu 0, 1 a 6 měsíců

14. až 15. rok

Tetanus, jen u neočkovaných

(přeočkování, další vždy po 10 letech)

1. Zrušeno povinné očkování proti TBC v 11 letech.

 

TBC stanice kalmetizační nebudou děti zvát, pro event. zájemce
je možné zkoušku protilátek a event. následné očkování provést,
ale pojišťovny to neplatí.

cca 210 Kč zkouška protilátek

cca 270 Kč očkování proti TBC

 

Také se již neprovádí kontrola kalmetizační jizvy u kojenců a tyto děti
nejsou zvány na přeočkování ve dvou letech.

 

2. V 10-11 letech se zavádí nové povinné očkování  BUSTRIX  (tj. tetanus, černý kašel, obrna)

 

3. Očkování proti pneumokokům nepovinné, však hrazeno pojišťovnou - Synflorix zcela,
Prevenar 13 s doplatkem cca 486 Kč

 

http://www.vakciny.net/doporucene_ockovani/penumo.html